Coaching

Behöver arbetsgruppen hitta nya förhållningssätt, inspireras, fogas samman eller utvecklas? Då kan gruppcoaching vara något.

Att tillsammans titta på hur situationen ser ut nu och utifrån företagets vision och mål skapa en handlingsplan, som utvecklar gruppen och individerna i önskad riktning.

Coaching kan givetvis också erbjudas till enskilda individer som vill eller behöver förändra sin arbetssituation eller livsstil.

 

Föreläsningar

Vill du höja personalens kompetens och få dem att utvecklas? Låt dem lyssna på någon av de föreläsningar VaraCoachen erbjuder.

Exempel på föreläsningar "Valet är ditt", "Här och nu" samt "Balans i livet".

Har du ett speciellt önskemål om innehåll så kan vi skapa en föreläsning som passar just ditt företag.

 

 


 

Kurser

Kurserna i förebyggande friskvård anpassas utifrån ert behov och önskemål.

Vanligast är att gruppen träffas 4-8 gånger med någon veckas mellanrum, beroende på behov och tema.

Oftast sker en uppföljning någon månad senare för att se hur gruppen utvecklats.

 

Exempel på kurstema: "Medveten Andning och "Att sätta och nå mål".

 

 

 

Hälsoanalys

VaraCoachen erbjuder en enklare hälsoanalys. Syftet är att se om det finns indikationer på att någon hälsoförbätttrande åtgärd behövs. 

Individuella coachingsamtal kan köpas till som komplettering,

Enklare åtgärder/program kan VaraCoachen bistå med, men krävs det medicinska åtgärder eller liknande hänvisas personen vidare till personal med adekvat utbildning.